El futur de l'espai viari serà compartit amb la bici o no serà

Aparcament, carrils de circulació, carrils de serveis... tot plegat en calçades estretes. I on posem el carril bici?